Evde Yara Bakımı

Yara bakımı ve tedavisi, vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkan ve zor iyileşen ya da iyileşmeyen doku bozulmalarının bakımı ve tedavisini amaçlar.
Yara bakımında hedef doku kaybını önleyerek, dokunun tekrar canlanmasını sağlamak ve enfeksiyon riskini önlemektir. Yaranın akut veya kronik olması, yara lezyonunun genişliği ve derinliğinin yanı sıra, kişinin yaşı, beslenme durumu, sistemik hastalıkları ve kişiye özgü tedavi durumu gibi faktörler yara bakım sürecini etkiler.
Yara bakım ve tedavi hizmetlerimiz yara bakım hemşiresi tarafından ve hekimlerimiz  gözetiminde sunulmaktadır. Yara bakım ve tedavisinde debridman gibi cerrahi yöntemler ve yaranın özelliklerine göre farklı türde pansumanlar, yara iyileşmesini uyaran ilaçlar, antibiyotikler gibi cerrahi olmayan yöntemler kullanılmaktadır. Gerekli görülen durumlarda ileri tedavi için uzman hekim tarafınsan değerlendirme yapılmaktadır.