Evde Bakımdan Kimler Faydalanabilir?

  • Hastalık veya ameliyat sonrası iyileşme dönemini evde geçirmek isteyenler.
  • Kalp rahatsızlıkları, Kanser, Alzheimer, Şeker veya Yüksek Tansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişiler.
  • Terminal dönem hastaları.
  • Günlük yaşam aktivitelerinde desteğe ihtiyaç duyan yaşlılar ve engelliler.
  • Bebek bakımı konusunda eğitim almak isteyen yeni doğum yapmış anneler.
  • Hasta karyolası, oksijen tüpü gibi çeşitli cihazlara ihtiyaç duyanlar.
  • Evden çıkmadan fizyoterapi, psikoterapi ve diyetisyen hizmeti almak isteyenler.
  • Röntgen, ultrason gibi görüntüleme hizmetler için kuruma gidemeyecek kişiler.
  • Laboratuvar tahlili için örnek alınması işleminin evde yapılmasını isteyenler.
Evde bakım hizmetleri, yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan veya yaşadığı bir ameliyat sonrası iyileşme süreci içinde olan bireyleri bulundukları ortamdan koparmadan, yaşadıkları ve kendilerini ait hissettikleri yerde desteklemeyi amaç edinir. Bireyleri destekleyerek sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak, yaşantılarını mutlu ve güven içinde, sevdikleriyle beraber sürdürmelerini sağlayabilmek için ihtiyaç sahiplerine sağlık ve bakım hizmetleri verilmesi olarak da ifade edilmektedir.

Evde bakım hizmetinin hedefi, bakıma ihtiyaç duyan bireyin gündelik yaşam şeklini etkilemeyecek şekilde tedavi sağlamak ve hastanın kendini yetersiz hissetme durumunu minimuma çekerek yaşam standardını yüksek seviyelerde tutabilmektir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber, fiziksel sınırlar ortadan kalkmakta, gerek online görüntülü muayene gerekse uzaktan takip sistemleriyle ihtiyaç sahipleri bulundukları yerden evde sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmaktadır.

Ülkemizde geçmiş yıllarda evde hasta bakımı görevini, ağırlıklı olarak kadınlarımız üstlenmekteydi. Fakat günümüzde geçmiş yıllara nazaran kadınların daha fazla iş hayatına katılmasıyla birlikte, yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyen ancak yaşadıkları ortamdan ayrılmadan bakım ve sağlık hizmetlerinin karşılanması gereksinimi duyan bireyler için profesyonel evde bakım ve evde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

İlerleyen bilim, gelişen teknoloji ve mobilleşen sağlık sektörüyle birlikte son yıllarda ülkemiz içinde artış gösteren yaşlı nüfus oranı da evde yaşlı bakımı hizmetine duyulacak gereksinimin artacağının bir habercisidir.

Aile bireyleri arasında yaşanabilecek iletişim bozuklukları, modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk, yaşlılıkla ilgili olarak aile fertlerinin veya yaşlının bilgi eksikliği, bakım sunumu esnasında yaşanabilecek problemleri artıracaktır. Evde sağlık hizmetleri alan kişilerin yaşadıkları huzurlu ve güven dolu ortamdan ayrılmadan temel ihtiyaçlarını karşılamaları hedeflenmektedir. Hastaneye gidemeyecek durumda olanlar için evde sağlık hizmetleri önemli ölçüde çözüm oluşturmaktadır… Aileden Biri Evde Bakım Merkezi bünyesinde çalışan süpervizörler ihtiyaç sahibi kişinin ve ailesinin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini gözeterek, ihtiyaca uygun personel seçimi konusunda destek verirler