Alzheimer Bakımı

Hastalığın sebebi tam olarak bilinmediğinden tamamen önlemek de şu an için mümkün değildir. Ancak yaşam düzenini kaliteli bir seviyede tutmak, zihinsel ve fiziksel egzersizler yapmak hastalığın başlangıç yılını geciktirebilir. Profesyonel Sağlık ekibimiz Hasta ve Hasta yakınına gerekli eğitim ve bakımı sağlayarak sürecin daha kolay yönetilmesini sağlayacaktır
Alzheimer hastalığı en yaygın demans (bunama) türüdür. İlk olarak Alman nörolog Dr. Alois Alzheimer tarafından tanımlanmıştır. Alzheimer hastalığı beynin fiziksel bir hastalığıdır. Bu hastalığın seyri sırasında beyinde, beyin hücrelerinin ölümüne neden olan plaklar ve yumaklar gelişir. Aynı zamanda Alzheimer hastalığı olan kişilerde beyin içindeki mesajların iletimini sağlayan bazı önemli kimyasalların eksikliği görülür.
Beyindeki sinir hücrelerinin ölmesinin sonucunda beyin sinyallerindeki iletişim bozulması ve zorlaşması ile birlikte Alzheimer hastalığı ortaya çıkar. Belirtileri açısından ilk zamanlarda psikiyatrik rahatsızlıklarla karıştırılabilen Alzheimer hastalığı, kişiyi yavaş yavaş çevresinden ve en sonunda da kendinden uzaklaştıran sinsi ilerleyen bir hastalıktır.